Obieg Dokumentów i Spraw

 

W ramach oferty Flexidoc Sp. z o.o. dostarcza i wdraża systemy informatyczne do zarządzania sprawami oraz dokumentami. Oferowany przez firmę Flexidoc system do Obiegu Dokumentów i Spraw jest nowoczesnym i elastycznym systemem wspierającym zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych, zachodzących w organizacji procesów oraz zarządzanie wiedzą. Założeniem systemu jest łatwość dostosowywania się do potrzeb organizacji oraz jej problemów na poziomie zarządzania oraz efektywności pracy.

 

System oferowany przez firmę Flexidoc umożliwia sprawne zarządzanie procesami, dzięki czemu można z łatwością tworzyć schematy procesów zachodzących w organizacji, delegować zadania i ustalać priorytety ich realizacji, generować podzadania i konsultacje. W dużych firmach z łatwością tworzyć i edytować rozbudowane schematy procesów, a w zespołach projektowych i mniejszych firmach tworzyć dla członków zespołu kolejki realizacji zadań i zmieniać je w razie potrzeby. Jest to narzędzie umożliwiające kontrolowanie realizacji procesów, monitorowanie etapów realizacji zadań: szczególnie zadań niezakończonych i opóźnionych, wyłapywanie wąskich gardeł w organizacji oraz równomierne rozkładanie obciążenie pracy oraz analizowanie danych i wykresów efektywności pracowników. Wdrożenie rozwiązania Flexidoc umożliwia uporządkowaną pracę z dokumentami: tworzenie teczek spraw z dokumentami, notatkami i komentarzami. Użytkownik systemu otrzymuje narzędzie, dzięki któremu może układać dokumenty w teczki spraw tak, aby w jednym miejscu były wszystkie dokumenty i komentarze dotyczące danej sprawy. Narzędzie Flexidoc ułatwia pracę pracownikom poprzez możliwość zbierania akceptacji (kolejnych wersji dokumentów, faktur, itp.), robienia i gromadzenia notatek dotyczących sprawy i opinii członków zespołu. W ten sposób praca z dokumentami staje się łatwa i szybka. Dzięki systemowi Flexidoc można między innymi: edytować dokumenty z automatycznym zapisem on-line, rejestrować dokumenty zgodnie z normami obowiązującymi w organizacji, metrykować korespondencję przychodzącą, czy też wyszukiwać zarejestrowane dokumenty i zadania - funkcja szybkiego wyszukiwania pełnotekstowego i OCR (szukane słowo może być w treści dokumentu lub grafice skanu).