Zarządzanie Dokumentami

Oprogramowanie do zarządzania dokumentami w firmie ma za zadanie usprawnić proces rejestracji, przetwarzania (obiegu) oraz archiwizacji dokumentów. System oferowany przez Flexidoc automatyzuje procesy biznesowe, pozwala na sprawne zarządzanie dokumentami oraz umożliwia prawidłowy przepływ informacji. Platforma zamienia papierową formę dokumentów na elektroniczną, co powoduje, że dokument jest trwalszy i łatwiej dostępny dla pracowników. Możliwe jest korzystanie z szablonów treści wykorzystujących atrybuty metryki dokumentu oraz opisywanie dokumentów odpowiednimi zestawami atrybutów. Moduł archiwum daje możliwość uzyskania dostępu do informacji i dokumentacji dotyczącej wykonywanych w organizacji zadań, które są skatalogowane i opisane, rejestrowanie dokumentów zgodnie z normami obowiązującymi w organizacji, czy wyszukiwanie informacji bezpośrednio w treści plików. Moduł do zarządzania obiegiem korespondencji i spraw śledzi postęp sprawy oraz porządkuje przepływ dokumentacji. Ponadto usprawnia proces zarządzania dokumentami, przydzielając pracę nad nimi pracownikom według kompetencji, typu zadań, lokalizacji, priorytetu, czasu zlecenia oraz umożliwia. Praca z dokumentem elektronicznym usprawnia pracę i procesy podejmowania decyzji dzięki dostępowi do informacji i dokumentacji dotyczących wykonywanych w organizacji zadań. Ponadto umożliwia utrzymanie porządku w dokumentacji, wyszukiwanie informacji i łączenie dokumentów ze sprawą.